Local

PHẢI XANH: Leinné – Couture, bền vững để tôn vinh giá trị thủ công Việt

Leinné là một trong những local brand được yêu thích và nổi bật trong mảng phụ kiện bằng những nguyên liệu truyền thống tự nhiên. Đằng sau thương hiệu là những chiến lược bài bản của một doanh nghiệp xây dựng nền tảng từ xưởng gia đình làm mũ, và đang hướng đến thời trang cao cấp bền vững.
clothing apparel lamp hat sun hat

Tags

Recommended posts for you