Local

Phải Xanh: Sợi, vải & thương hiệu bền vững Việt Nam tham gia GWAND Sustainable Festival

Những ngày cuối hè năm 2022, tại Lucerne - trái tim của Thụy Sỹ, GWAND Sustainable Festival lần thứ 13 đã diễn ra như một cuộc trải nghiệm phong phú nhằm lan toả tính bền vững trong mọi hoạt động thiết yếu của cuộc sống.

clothing apparel person human shoe footwear

Recommended posts for you