Local

#ProudlyVietnamese: Chàm - Tiếng màu vang lên từ thượng ngàn

Một lần, trong cơn say màu tôi đã áp tai vào thành một chiếc chum chàm vừa gây xong vẫn còn hơi ấm của nồi nước mồi. Tôi đã tin là mình nghe được một thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ lớp màu xanh da trời đang đổi sang lam chiều. Tôi hỏi chị nghệ nhân: “Nếu màu chàm có âm thanh, chị nghĩ nó là gì?” Chị trầm ngâm một lát rồi thủ thỉ: “Réo rắt như tiếng kèn lá! Vì hồi bé vào rừng hái chàm chị hay làm kèn lá vừa đi vừa thổi cho đỡ sợ”. Tôi thì thấy tiếng chum chàm âm âm, u u như âm thanh của vũ trụ. Có lẽ vì các trạng thái của chàm ở những giai đoạn tạo màu như ủ, sục khí hay chiết xuất đều gợi cho tôi nghĩ đến dải ngân hà với những vì tinh tú lấp lánh, tưởng lặng thinh nhưng hoạt náo khôn cùng.

long sleeve adult female person woman bag handbag coat pants purse

Recommended posts for you