Local

#ProudlyVietnamese: La Lune: Mặt trăng rồi sẽ lại sáng!

Vì sao La Lune trở thành một thương hiệu nội địa giàu bản sắc và luôn trở thành một chủ đề đáng quan tâm? Nhà thiết kế Quách Đắc Thắng đã có một cuộc đối thoại giàu cảm hứng về chủ đề sáng tạo và kinh doanh cùng L’Officiel Vietnam.

shelf boy male person teen glasses adult female woman handbag
NTK Quách Đắc Thắng

Recommended posts for you