Local

RENDEZVOUS SHOW - nhà hát dị biệt và cuộc hẹn đa vũ trụ không tưởng của GĐST Cường Đàm

‘Rendezvous’ diễn ra vào ngày 8/8 của thương hiệu C.Dam tại Nhà hát Lớn Hà Nội là show thời trang hiếm hoi kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật cổ điển, đương đại nhưng vẫn mang đậm hơi thở thời đại và tinh thần vị lai. Một lần nữa, giám đốc sáng tạo Cường Đàm thể hiện được tài năng và tư duy sáng tạo khác biệt, dám làm những điều chưa ai từng làm ở Việt Nam. Lần đầu tiên, Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành sàn catwalk và nhà hát của những điều dị biệt.

people person adult female woman stage groupshot clothing footwear shoe

Recommended posts for you