Local

Sự nổi dậy của “Chủ nghĩa dân tộc” bất chấp bất cập và thời trang trách nhiệm tại Việt Nam

Tinh thần dân tộc đang dần dần lấy lại vị thế trên các diễn đàn sáng tạo sau nhiều thập niên bành trướng của toàn cầu hoá đã đe doạ sự đa dạng hệ sinh thái văn hoá xã hội. Tại Việt Nam, một làn sóng những nhà thiết kế, những thương hiệu lớn, nhỏ đang tìm cách tiếp cận và tích hợp những giá trị dân tộc vào chu trình sáng tạo và sản xuất của họ. Một hướng đi tất yếu của một quốc gia có những lợi thế về văn hoá thủ công phong phú như Việt Nam. Nhưng sự chuyển đổi này có dễ dàng không khi mà nền tảng của nền công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam vẫn tồn tại một số những bất cập?
person human clothing apparel festival crowd plant

Recommended posts for you