Local

The New Mentor Tập 2: Ngọc Ánh chia sẻ về chiến thắng thử thách phụ đầu tiên

Sau phần chọn thành viên cho team của 4 super mentor Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Hương Giang, tập 2 của The New Mentor bắt đầu bước vào khu vực đào tạo toàn diện và tranh tài của top 24 để tìm ra Người Mẫu Toàn Năng. NSUT Linh Nga là super coach đầu tiên với bộ môn nghệ thuật múa sen nhằm mang đến sự uyển chuyển, phối hợp nhịp nhàng hình thể của người mẫu trong các buổi chụp ảnh. 

advertisement poster flower petal plant adult female person woman rose

Recommended posts for you