Local

The New Mentor Tập 2: Màn loại trừ đầu tiên và mất mát lớn của Thanh Hằng

Trong khi có tới 2 thí sinh trong đội của Thanh Hằng bị loại trừ, chiến thắng đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế The New Mentor 2023 thuộc về đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà.

clothing dress adult female person woman coat formal wear people

Recommended posts for you