Local

The New Mentor Tập 3: Sau thử thách khó khăn liên hoàn, ai là người vững vàng ở lại?

Ở tập 2, team Thanh Hằng rơi vào thế bất lợi khi mất đi 2 thành viên. Kịch bản này đã lặp lại với team Hồ Ngọc Hà trong tập 3.

Recommended posts for you