Local

The New Mentor Tập 6: Những thử thách nêu bật khoảng cách giữa người mẫu và mentor

Tập 5 kết thúc bằng cú bắt tay "giảng hòa" giữa Super Mentor Hương Giang và Hồ Ngọc Hà. Hành trình tìm kiếm người mẫu toàn năng tiếp tục với những thử thách đòi hỏi tinh thần đồng đội, ngay cả khi họ là đối thủ của nhau.

Recommended posts for you