Local

#ProudlyVietnamese: Thương hiệu gia đình Copper Denim - “Hai cha con làm Local Brand”

Không còn là gương mặt mới của thị trường nội địa, Copper Denim gây ấn tượng khi chỉ tập trung duy nhất vào một chất liệu vải, và bất ngờ hơn cả, thương hiệu tưởng rằng rất trẻ này từ lâu đã lĩnh hội những kinh nghiệm của 30 năm phát triển denim ở Việt Nam từ thế hệ đi trước.
person motorcycle transportation shoe clothing dog mammal wheel machine helmet

Recommended posts for you