Local

Thời trang nội địa và những thiết kế khẩu trang vì sức khoẻ cộng đồng

Khẩu trang là món phụ kiện mà trước đây có rất ít thương hiệu để tâm và đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, với sự ảnh hưởng của Covid-19, giờ đây, khẩu trang đã trở thành món đồ "buộc phải có".
clothing apparel

Recommended posts for you