Local

Thuy Design House - Chiếc khăn Piêu thắm dệt “Tơ Hồng”

Cái tên đầu tiên bạn nên nghĩ tới khi tìm kiếm cho bản thân một thiết kế truyền thống, NTK Thuỷ Nguyễn trở lại cùng BST hoàn toàn mới “Tơ Hồng”. 

clothing apparel person human female festival crowd dance pose leisure activities

Tags

Recommended posts for you