Local

Vietnam International Fashion Tour: Toạ độ giao thoa giữa thời trang, du lịch, công nghệ

Với việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo, Vietnam International Fashion Tour sẽ góp phần mang đến một diện mạo mới cho thời trang Việt Nam. Thời trang sẽ quảng bá du lịch, truyền tải văn hóa. Ngược lại, cảnh quan thiên nhiên và nét đẹp văn hóa truyền thống sẽ là chất xúc tác cho thời trang thăng hoa.

interior design indoors stage person human room theater crowd purple

Recommended posts for you