Love & Life

15 thử thách thương thân để tổng kết năm cũ, chuẩn bị cho một năm mới mạnh mẽ

Vào tầm thời điểm cuối năm nhiều người sẽ ngồi xuống và nhìn lại về một năm đã qua. Những thành tựu đã đạt được, những nơi đã đặt chân đến, số tiền tích lũy được trong một năm. Hãy thử thách “yêu bản thân" bằng những hành động nhỏ là một cách giúp bạn kết nối nội tâm và chuẩn bị cho hành trình mới hiệu quả hơn. 

sea nature outdoors water beachwear clothing person dress face beach
Ảnh: L'OFFICIEL Australia

Recommended posts for you