Love & Life

5 “bài tập” giúp dân sáng tạo thoát khỏi cảm giác kiệt sức (burnout)

Những người làm trong ngành sáng tạo có lẽ sợ nhất chữ “burnout”. Đáng buồn thay, ai cũng sẽ trải qua cảm giác này ít nhất một lần. Nhưng đây là một phần tự nhiên của công việc – Nó không nhất thiết là rào cản mà có thể trở thành bước đệm cho một giai đoạn sáng tạo mạnh mẽ hơn. Và mặc dù cảm giác ấy rất khó chịu, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vài “bài tập” để vượt qua nó.

person cup sitting monitor screen shoe furniture desk table computer keyboard

Recommended posts for you