Love & Life

5 kiểu tư duy thay đổi cuộc sống mà bạn nên biết

Tư duy là hệ thống niềm tin của mỗi người giúp hình thành và định hướng suy nghĩ, quan điểm và hành động trong cuộc sống. Theo nhà tâm lý học Stanford Carol Dweck, niềm tin đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất bại của bạn. Bạn có thuộc nhóm tư duy nào dưới đây không?

clothing apparel person human

Recommended posts for you