Love & Life

Bạn có đang bị miệt thị hư hỏng (slut - shaming)?

Bạn đã từng trải qua cảm giác bị những người hàng xóm bàn tán về việc mình ăn mặc như thế nào, có “hở hang” không, sợ bị đánh giá là người lăng nhăng khi có nhiều người đàn ông đưa đón? Đây là một biểu hiện bạn đang bị “slut - shaming”.

skin sunglasses accessories accessory person human text tattoo face

Recommended posts for you