Love & Life

Bạn có đang cần một career retreat?

Không ai làm một nghề cả đời, nhảy việc nhiều là đặc điểm của Gen Z. Đứng trước những lo lắng về việc có nên nghỉ việc, chuyển việc người trẻ cần có những khoảng tĩnh lặng để nhìn rõ bản thân. Career retreat có thể đem đến những lựa chọn chuyển đổi nghề nghiệp sang một trang mới bớt rủi ro nhưng đồng thời mang lại những cơ hội chưa từng có. 

blouse clothing face head person photography portrait dress
Ảnh: Vetenia Scott

Recommended posts for you