Love & Life

Bạn đã nghe về "quy tắc 21 ngày" sau khi chia tay?

"Quy tắc 21 ngày" ngụ ý rằng nếu chúng ta quyết định rời xa một người, chúng ta phải cam kết tuyệt đối không liên lạc với họ trong 3 tuần, tức 21 ngày liên tục.

long sleeve sleeve blazer coat jacket suit person adult female woman

Recommended posts for you