Love & Life

[Our Voice]: Là Gen Z, chúng ta bị bắt nạt công sở và thao túng tâm lý như thế nào?

Bắt nạt công sở chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến môi trường làm việc trở nên xấu xí. Nhưng nó lại có thể để lại hậu quả tiêu cực cho chính bản thân người bị bắt nạt và chính công ty. 

coat clothing jacket person hood velvet

Recommended posts for you