Love & Life

California Fitness & Yoga cam kết mang đến "một đời sống khỏe" cho người Việt

Vừa qua, California Fitness & Yoga đã tổ chức Lễ Công bố Kế hoạch Hoạt động "Một Đời Sống Khoẻ 2024” nhằm đánh dấu cam kết mạnh mẽ của thương hiệu trong việc truyền cảm hứng đến người dân Việt Nam sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. 

Recommended posts for you