Love & Life

Chi Nguyễn The Present Writer: “Làm nội dung là một quá trình phát triển bản thân”

Chi Nguyễn là chủ nhân của trang blog The Present Writer từ năm 2016. Năm 2018, trong lúc chủ nghĩa tối giản lên ngôi, quyển sách đầu tay của Chi – “Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản” trở thành sách gối đầu giường của rất nhiều người đọc.
person human glasses accessories accessory

Tags

Recommended posts for you