Love & Life

Chơi Chất Chill: Thấu cảm bản thân qua 4 địa điểm tham quan cuối tuần

Đi qua những ngày mưa nắng thất thường, cơ thể dễ đau bệnh, tinh thần cũng gánh gồng những áp lực không đáng có. Cần thiết nên bảo bọc chính mình bằng cái đẹp, sử dụng nghệ thuật để soi chiếu bản thân, xác định vấn đề và từ đó, tìm cách chữa lành. Hàng loạt các sự kiện ở Sài thành đang lấy sức khỏe tinh thần làm trọng tâm. Đã bao lâu bạn chưa kịp dọn dẹp "khu vườn tâm trí"?

advertisement poster person book publication face head

Recommended posts for you