Love & Life

Chữa lành: Đơn giản là đối diện và cảm nhận trọn vẹn nỗi đau của mình

Ngày nay, hai từ “chữa lành” hay “healing” được sử dụng phổ biến, và chưa bao giờ trong lịch sử, chúng ta thấy có nhiều khóa học, chia sẻ, bài viết về chữa lành trải rộng khắp mọi nơi như vậy. Bất cứ lứa tuổi nào, khi trải qua những khủng hoảng tinh thần, đều muốn được chữa lành. Có nhiều phương pháp để chữa lành. Có nhiều phương tiện để thuyên giảm những gánh nặng tinh thần. Nhưng có lẽ, không có một cách thức nào thật bền vững bằng việc đối diện và cảm nhận trọn vẹn nỗi đau bên trong mình.

person woman adult female drawing art

Recommended posts for you