Love & Life

#TếtDetox: Hạnh phúc có phải là thứ dễ thấy, khó tìm?

Một điều nghịch lý rất đỗi bình thường trong cuộc sống là ta luôn cho rằng mình cần có nhiều thứ để hạnh phúc. Chúng ta xem hạnh phúc là đích đến cho một cuộc đời viên mãn. Nhưng phần lớn, ta thường quên tự hỏi rằng: Vậy hạnh phúc của mình là gì? Có lẽ, đây là một đề tài không hề mới, nhưng ở mỗi thời điểm, chúng ta vẫn cần được nhắc về.

smile head face person happy portrait photography flower plant

Recommended posts for you