Love & Life

Vũ trụ công nghệ của một workaholic

Trong xã hội vội vã như hiện nay, luôn có nhiều hơn một cơ hội cho chúng ta, đặc biệt đối với Gen Z. Công nghệ khiến cho Gen Z lớn lên với sự dịch chuyển và thay đổi “chóng mặt”, sống trong thời đại này, nếu bỏ qua những giá trị mà công nghệ mang đến là một bất lợi lớn. Vì thế hãy khám phá combo dưới đây để thiết kế một phong cách làm việc hiện đại và hiệu quả hơn nhé!

Tags

Recommended posts for you