Love & Life

Đối diện với "Decision Fatigue", làm sao để quyết định tốt hơn?

Hằng ngày chúng ta phải ra hàng tá quyết định và khả năng kết quả sau đó có thể khiến chúng ta kiệt sức. 

Recommended posts for you