Love & Life

Đừng cô đơn trong thế giới giao tiếp sâu sắc

Trong những ngày giãn cách xã hội, công nghệ đã mở ra rất nhiều sân chơi để thông tin được lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Nhưng đồng thời luôn có một cảm giác khác đến từ trong tâm trí khơi gợi về nỗi cô đơn, cảm giác mất đi sự sâu sắc trong giao tiếp, kể cả khi chúng ta đang ở trong một phòng trò chuyện trực tuyến chật kín người. Chuyện gì đang xảy ra trong quá trình giao tiếp của những người sống ‘trực tuyến trong một thế giới trực quan’?
poster advertisement text alphabet

Tags

Recommended posts for you