Love & Life

Đứt gãy giữa các thế hệ, tình thương chính là cầu nối

Sự mất kết nối từ trong gia đình có tốc độ ngày càng được đẩy nhanh hơn, khoảng cách thế hệ ngày càng xa.

face happy head person smile laughing

Recommended posts for you