Love & Life

#FURRYLOVE: Cứu trợ động vật, và những tổ chức uy tín bạn cần biết

Các tổ chức cứu trợ động vật được liệt kê dưới đây đều dễ dàng tra cứu và liên lạc qua các nền tảng phổ biến. Từ đó, những chú chó mèo sớm nhận được sự yêu thương và giúp đỡ từ cộng đồng, cũng như các nhà hảo tâm dành ra sự đóng góp để mang đến chất lượng tốt hơn nhằm duy trì các tổ chức. 

adult female person woman photography portrait dress canine dog formal wear

Recommended posts for you