Love & Life

Hannah Olala quyên góp 1 triệu USD cho UNICEF Việt Nam

Việc tài trợ UNICEF 25,3 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD) vào đúng ngày sinh nhật tuổi 40 là một hành động ý nghĩa của Hannah Olala, nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam có cơ hội đi học, cơ hội để đạt được sự bình đẳng giới đáng có, cơ hội được trao quyền và được bảo vệ, và cơ hội "thay đổi cuộc đời" giống như bản thân cô từng làm được.

adult female person woman conversation interview face head

Recommended posts for you