Love & Life

"Hãy để yên cho phụ nữ tồn tại": Tuyên ngôn đáp trả đầy nữ tính của Billie Eilish

"LET WOMEN EXIST" - Tạm dịch: Hãy để yên cho phụ nữ tồn tại, là những gì nữ ca sĩ Billie Eilish vừa chia sẻ khi nhận phải những lời chỉ trích về sự lựa chọn thời trang ngày một nữ tính hơn của bản thân.

Recommended posts for you