Love & Life

Hòa hợp với cảm xúc của chính mình là một kỹ năng sống

Đối với nhiều người trong chúng ta, chúng ta du hành xuyên suốt cuộc đời để che giấu những cảm xúc của chính mình. Nhưng sự thật là dù chúng ta có thể cuốn trôi chúng đi thì chúng vẫn ở đấy...

head person face clothing pants photography portrait black hair hair jeans

Recommended posts for you