Love & Life

Họa sĩ Trần Vân: “Khi đứng trước tranh mình, tôi muốn cảm giác như đi qua một cơn bão”

Vươn mình, quằn quại, buông thõng hay thả lỏng… Đó không hẳn là những sắc thái của hình thể, mà là của một tâm hồn rộng thoáng, không bị trói buộc vào những ý niệm thuộc về tính nữ nói riêng và con người nói chung. Điều đó xuất hiện một cách ẩn ý và khôn ngoan trong hội họa của Trần Vân.

painting art person

Recommended posts for you