Love & Life

Học theo 5 thói quen của giới trẻ để gây dựng lối sống xanh bền vững

Sống xanh không chỉ là một trào lưu mà đã đi vào hành động của thế hệ trẻ bằng những việc làm thiết thực hàng ngày. Bạn có đang tò mò người áp dụng lối sống xanh sẽ có thói quen như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu những hành động nhỏ mà ai cũng có thể thực hiện như sau: 

plant potted plant leaf planter pottery vase flower car vehicle flower arrangement

Recommended posts for you