Love & Life

Vì sao nhiều người lại mắc Internalized Homophobia - Chứng tự kỳ thị đồng tính?

Những người LGBT+ không chỉ đứng trước cái nhìn sai lệch về giới từ những người xung quanh, đôi khi, họ còn bị bao quanh bởi vòng tròn tự kỳ thị với chính mình. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về điều này, cho đến khi, mọi người có cách hiểu đúng và thấu cảm dành cho cộng đồng LGBT+. 

glasses sunglasses head person face woman adult female goggles collage

Tags

Recommended posts for you