Love & Life

L'Invitation: Mùa Giáng sinh đầu tiên của Khánh Linh và Vũ Minh Kông

Khó có thứ thể hiện trọn vẹn không khí Giáng sinh như cây thông Noel – Một vật trang trí tạm thời lại thay đổi tinh thần của toàn bộ không gian sống. Và trong căn hộ của cặp đôi Khánh Linh - Minh Kông, cây thông Giáng sinh thậm chí còn đặc biệt hơn thế.

couch furniture adult female person woman box christmas christmas decorations festival

Related Articles

Recommended posts for you