Love & Life

L’O Book Club: sangsang – Tác giả thơ tình không thần thánh hóa tình yêu

Tập thơ đầu tay của sangsang được cô đọng từ niềm yêu thích ngôn ngữ của tác giả, những quan sát trong cuộc sống và sự mến mộ của bạn đọc.

person human furniture table

Recommended posts for you