Love & Life

L'OFFICIEL BookClub: Một thế giới đại đồng mong manh trong "Kiến"

Khác với con người theo chủ nghĩa cá nhân, kiến là sinh vật tuân theo chủ nghĩa tập thể, khi cùng trải qua những cảm xúc chung bằng pheromone tự nhiên. Vì vậy có thể xem thế giới Kiến là một địa đàng utopia điển hình, nơi không có tham vọng nào chi phối cá thể. Nhưng liệu nó có thực sự tồn tại?

indoors interior design advertisement poster body part hand person finger

Recommended posts for you