Love & Life

L'OFFICIEL BookClub: “Sau động đất” - Biến động địa chất hay sụp đổ lòng người?

Nổi tiếng với các tiểu thuyết có sức tưởng tượng phong phú và hấp dẫn, ở mảng truyện ngắn, Haruki Murakami cũng là cái tên rất đáng chú ý. Không như các dự án dài hơi cần có thời gian chắt lọc, suy nghĩ, truyện ngắn của ông thường đến ngẫu hứng và nhanh chóng hơn, mà “Sau động đất” là một tác phẩm như thế.

art modern art painting architecture building
Trận động đất ấy là rung động địa chất hay lòng người?

Recommended posts for you