Love & Life

L'OFFICIEL BookClub: Ta là ai giữa vũ trụ này?

Từng đoạt giải Pulitzer danh giá ở hạng mục hư cấu cho tiểu thuyết Vòm Rừng vào năm 2019, Những hành tinh của Robin (Bách Việt và NXB Văn học ấn hành, Đỗ Trí Vương chuyển ngữ) tiếp tục là cuộc hành trình của Richard Powers nhằm khám phá vị trí và vai trò thật sự của con người trong vũ trụ này, thông qua văn chương, khoa học, công nghệ và những vấn đề của ngày hiện tại.

leaf plant herbal herbs tree

Recommended posts for you