Love & Life

Làm gì khi tình trạng kiệt sức (burnout) xảy ra tại môi trường làm việc thời trang?

Nhịp độ sáng tạo, đồng nghiệp cạnh tranh và tư duy "phải luôn luôn năng động" đã khiến các nhân sự trong lĩnh vực thời trang thường không duy trì được sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống. Vậy theo các nhà tâm lý học, chuyên gia sức khỏe tâm thần và chuyên gia trong ngành, đâu là biện pháp để giảm thiểu tình trạng kiệt sức (burn out) thường xảy ra trong giới này? 

Recommended posts for you