Love & Life

Lang thang nhưng không hề vô định

Tôi gặp Lửng, một cậu bé sinh năm 2000 ở Măng Đen với lối sống du mục và hoàn toàn vững vàng trong tư tưởng. Cùng với nhiều mối duyên trò chuyện khác với các bạn thuộc thế hệ Z, tôi nhận ra không phải tất cả họ đều bị cuốn vào guồng quay tiến bộ điên cuồng của thế kỷ 21, thậm chí không ít đã biết trở về chính mình. 

boat canoe canoeing rowboat transportation vehicle water water sports lifejacket kayak
Ảnh: Võ Va Kontum

Recommended posts for you