Love & Life

LGBTQ+: Đồng tính, song tính và chuyển giới không phải là một bệnh

Ngày 03/8/2022 vừa qua, Bộ Y tế đã chính thức ban hành ý kiến chỉ đạo nhằm chấn chỉnh thực trạng ép buộc khám bệnh, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới. Đây được xem như một "giấc mơ có thật" đối với cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam, cũng như bất cứ ai còn đang băn khoăn với bản dạng giới của chính mình. 

blonde teen kid female person woman costume performer face clothing

Recommended posts for you