Love & Life

Liệu phong trào "yêu bản thân" có đang khiến chúng ta cô đơn?

Khi yêu bản thân đã trở thành yếu tố cốt lõi của văn hóa chăm sóc sức khỏe tinh thần hiện đại, chúng ta có thể đạt được sự cân bằng giữa việc chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác mà không cần hô hào "một mình vẫn ổn". 

handrail railing person clothing hat coat

Recommended posts for you