Love & Life

Nếu được chọn, mình sẽ giới thiệu cổ phục, chữ Nôm, và hát bội với thế giới

Mình vừa biết hôm nay là Ngày di sản văn hóa Việt Nam, mình cũng mới đọc bài viết của Hiếu Văn Ngư, mở đầu với câu hỏi “Nếu có dịp ra nước ngoài, bạn sẽ mang theo thứ gì để kể về Việt Nam?”
person human skin clothing apparel

Recommended posts for you