Love & Life

Miyazawa Kenji: Người mang đến những cảm thức mono no aware

Là người viết truyện đồng thoại nổi tiếng, Miyazawa Kenji có vị trí vô cùng đặc biệt trong văn chương Nhật Bản. Khác với những tác giả cùng thời như Natsume Soseki hay Akutagawa, các tác phẩm của Miyazawa đậm đặc màu sắc huyễn tưởng, của những chuyển dịch liên tục giữa hạ giới và thiên đường, giữa tuổi thơ và sự trưởng thành. Có lẽ vì thế mà các câu truyện đồng thoại của ông đi suốt theo sự trưởng thành của người Nhật với cảm thức mono no aware cũng như những bi cảm, rung động dịu dàng.

book publication plant tree

Tags

Recommended posts for you