Love & Life

Mua chuyên cơ riêng, "tội phạm khí hậu" hay phong cách sống xa xỉ?

Nhu cầu sở hữu máy bay riêng để phục vụ nhu cầu cá nhân của giới siêu giàu và ngôi sao hàng đầu thế giới đã phát triển từ nhiều năm trước, và đại dịch Covid-19 như một động lực thúc đẩy nhu cầu đi lại “xa xỉ” này bùng nổ hơn bao giờ hết. Điều này đã tạo ra một làn sóng dư luận dữ dội khi họ, những chủ nhân của chuyên cơ xa xỉ, để lại quá nhiều “dấu chân carbon” cho môi trường.

clothing person sunglasses accessories tie airport hat suit coat overcoat

Recommended posts for you