Love & Life

Ngày của mẹ - Blogger Trinh Phạm: "Mình muốn con lớn lên tiếp xúc với nhiều điều tử tế"

Làm mẹ, luôn được sánh ngang với thiên chức của người phụ nữ. Nhân ngày 14/5 - Ngày của mẹ, cùng lắng nghe phần kỳ diệu nhất của việc sinh thành và nuôi dưỡng được beauty Blogger Trinh Phạm trải lòng trong những ngày cô chuẩn bị đón thêm thành viên thứ 4 đến với gia đình. 

people person

Recommended posts for you